05:15
13:00
16:15
19:00
5:36
05:30
13:15
16:30
19:15
4:57
 
6:17
11:55
 
   
 
   
     
     
 
 
 
 
 
 
 
     
Jumua Azaan.12:15. Bayaan immediately after azaan till12:40 then sunnats. Khutbah and salah at 12:45
Zuhr salah on Sundays and public holidays Azaan 12:15 and jamaat at 12:30
 
Female facilities available